„The price of light is less than the cost of darkness“

Arthur C. Nielsen

Náš cieľ

Zvyšovanie hodnoty spolužitia v spoločnosti tak, aby sa vymanila zo zajatia podpriemernosti, polarizácie a všeobecnej vulgarity.

 

Naše základy

“radosť tvoriť” – Skúmame a zaujíma nás, kde sa presne v edukačnom procese stráca to, čo považujeme za hnací motor života a v neposlednom rade aj ekonomiky. Kedy nastupuje sústredenie sa na štandardizované testy – ktoré sa jednoducho vyhodnocujú a dva a dva sú v nich stále štyri.

“interdisciplinarita” – Snažíme sa v našich projektoch pohybovať sa na hranách jednotlivých špecializácií tak, aby pri ich prekrývaní vznikali synergické efekty aj v takých inštitúciách kde by to človek nečakal. Pri mladých ľuďoch zúčastnujúcich sa projektov sa snažíme o to aby sa im menili úlohy v projekte a aby si mohli osvojovať aj iné pohľady na problematiku.

“pružnosť” – prijali sme za svoj citát historika Y. N. Harariho : “CHANGE IS ONLY CONSTANT” . Jedinou stálou vecou v budúcnosti bude zmena. Je pre nás životne dôležité aby mladá generácia bola pripravená na neustálu zmenu a život v “tekutej realite” dynamických komplexných systémov.

“udržateľnosť” – Snažíme sa pri projektoch využívať lokálne ľudské zdroje. Podporujeme tak miestnu ekonomiku a oceňujeme tak “nadprácu” ľudí vymykajúcich sa priemeru slovenského zamestnanca.

“zdola – hore” – Projekty ktoré tvoríme vznikajú v reálnych podmienkach. Problémy, ktoré sa snažíme riešiť sa nás priamo dotýkajú. Preto je pre nás dôležité budovanie zručnosti “riešenia problémov” a stále pracujeme v logike “zdola hore”

“etika” – je pre nás vrstva, ktorá hierarchicky funguje nad nedokonalou vrstvou zákonov, príkazov a odporúčaní. Je to niečo s čím by sa podľa nás mali mladí ľudia bežne stretávať v škole. Etika by im mala pomáhať sa rozhodovať tak, aby eliminovali negatívne vplyvy na zvyšok spoločnosti, či životného prostredia a planéty.

Naše projekty